} catch (e) {}; //]]>

Bơm chìm nước thải SHINMAYWA

2323123
Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Đối tác
Quảng cáo
Bơm ly tâm Venz
Bơm chìm nước thải SHINMAYWA
Sắp xếp theo:

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501-F50 0.75kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501-F50 0.75kW 380V cổng 50mm

7,726,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501D-F50 0.75kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501D-F50 0.75kW 380V cổng 50mm

9,138,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.15kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.15kW 220V cổng 50mm

7,303,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.25kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.25kW 220V cổng 50mm

7,656,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.4kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DS-F50 0.4kW 220V cổng 50mm

8,397,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.15kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.15kW 380V cổng 50mm

7,303,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.25kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.25kW 380V cổng 50mm

7,656,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.4kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501DT-F50 0.4kW 380V cổng 50mm

8,397,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.15kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.15kW 220V cổng 50mm

6,174,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.25kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.25kW 220V cổng 50mm

6,492,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.4kW 220V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501S-F50 0.4kW 220V cổng 50mm

7,021,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.15kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.15kW 380V cổng 50mm

6,174,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.25kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.25kW 380V cổng 50mm

6,492,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.4kW 380V cổng 50mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR501T-F50 0.4kW 380V cổng 50mm

7,021,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR65-F65N 1.5kW 380V cổng 65mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR65-F65N 1.5kW 380V cổng 65mm

17,041,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR80-F65N 2.2kW 380V cổng 80mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CR80-F65N 2.2kW 380V cổng 80mm

27,660,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40DS 0.4kW 220V cổng 40mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40DS 0.4kW 220V cổng 40mm

8,467,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40DT 0.4kW 380V cổng 40mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40DT 0.4kW 380V cổng 40mm

8,467,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40S 0.4kW 220V cổng 40mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40S 0.4kW 220V cổng 40mm

7,091,000₫
Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40T 0.4kW 380V cổng 40mm

Bơm chìm bơm cát SHINMAYWA CRC40T 0.4kW 380V cổng 40mm

7,508,000₫
Hỗ trợ trực tuyến