} catch (e) {}; //]]>

Máy khuấy trộn chìm SCM - Italy

2323123
Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Đối tác
Quảng cáo
Bơm ly tâm Venz
Máy khuấy trộn chìm SCM - Italy
Sắp xếp theo:

Máy khuấy trộn chìm SCM - Italy lý tưởng để trộn và đồng nhất chất lỏng và là kết quả của kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trong lĩnh vực xử lý nước.
Các tốc độ quay khác nhau, thu được bằng cách sử dụng động cơ đa cực, cánh quạt có cấu hình tự làm sạch và hai hoặc ba cánh quạt, các thành phần bên ngoài bằng gang, làm cho máy trộn phù hợp với nhiều ứng dụng, với kết quả hiệu quả thủy lực hàng đầu.
Thiết bị nâng đặc biệt, bao gồm tời thủ công và thiết bị định hướng máy trộn, được cung cấp theo yêu cầu.

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 21.08.4

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 21.08.4

31,300,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 21.15.4

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 21.15.4

41,038,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.20.6

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.20.6

63,655,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.20.6 IE3

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.20.6 IE3

76,349,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.25.6

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.25.6

70,886,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.25.6 IE3

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 30.25.6 IE3

83,132,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.20.8

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.20.8

101,394,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.30.8

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.30.8

96,406,000₫
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.40.8

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 40.40.8

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.142.10

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.142.10

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.51.12

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.51.12

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.70.12

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.70.12

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.93.12

Máy khuấy chìm SCM Model MX-GI 60.93.12

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 19.24.4

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 19.24.4

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 21.08.4

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 21.08.4

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 21.15.4

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 21.15.4

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 30.23.6

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 30.23.6

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 30.34.6

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 30.34.6

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 37.13.8

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 37.13.8

Liên hệ: 0936 250 333
Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 40.22.8

Máy khuấy chìm SCM Model MX-II 40.22.8

Liên hệ: 0936 250 333
Hỗ trợ trực tuyến