} catch (e) {}; //]]>

Thiết bị đo - điều khiển độ pH

2323123
Tìm kiếm
Danh mục sản phẩm
Đối tác
Quảng cáo
Bơm ly tâm Venz
Thiết bị đo - điều khiển độ pH
Sắp xếp theo:

Bộ thiết bị điều khiển độ Chlorine dư RC Cheonsei: MESTAR+ RB0

Bộ thiết bị điều khiển độ Chlorine dư RC Cheonsei: MESTAR+ RB0

7,571,600₫
Bộ thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR+ PT1 (Bù nhiệt)

Bộ thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR+ PT1 (Bù nhiệt)

8,439,850₫
Bộ thiết bị điều khiển độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PB0

Bộ thiết bị điều khiển độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PB0

12,502,800₫
Bộ thiết bị điều khiển Nồng độ Ôxi hòa tan DO Cheonsei: MESTAR+ DB1 (Bù Nhiệt)

Bộ thiết bị điều khiển Nồng độ Ôxi hòa tan DO Cheonsei: MESTAR+ DB1 (Bù Nhiệt)

8,508,850₫
Bộ thiết bị đo và chỉ thị Nồng độ Ôxi hòa tan DO Cheonsei: MESTAR+ DB0‐1

Bộ thiết bị đo và chỉ thị Nồng độ Ôxi hòa tan DO Cheonsei: MESTAR+ DB0‐1

16,565,750₫
Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ Chlorine dư RC Cheonsei: MESTAR+ RB0‐1

Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ Chlorine dư RC Cheonsei: MESTAR+ RB0‐1

32,819,850₫
Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ DO Cheonsei: MESTAR+ DB1‐1 (Bù Nhiệt)

Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ DO Cheonsei: MESTAR+ DB1‐1 (Bù Nhiệt)

17,052,200₫
Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PB0‐3

Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PB0‐3

13,614,850₫
Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PT1‐7 (Bù nhiệt)

Bộ thiết bị đo và chỉ thị độ pH/ORP Cheonsei: MESTAR+ PT1‐7 (Bù nhiệt)

16,462,250₫
Điện cực đo độ DO Cheonsei Model CPD11

Điện cực đo độ DO Cheonsei Model CPD11

6,495,200₫
Điện cực đo độ ORP Cheonsei Model MS‐5

Điện cực đo độ ORP Cheonsei Model MS‐5

3,438,500₫
Điện cực đo độ pH Cheonsei Model CPP11

Điện cực đo độ pH Cheonsei Model CPP11

3,438,500₫
Điện cực đo độ pH Cheonsei Model CPP12

Điện cực đo độ pH Cheonsei Model CPP12

5,766,100₫
Điện cực đo độ RC Cheonsei Model CPR11

Điện cực đo độ RC Cheonsei Model CPR11

24,727,300₫
Thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR-HS2

Thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR-HS2

14,448,800₫
Thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR-HS3

Thiết bị điều khiển độ pH Cheonsei: MESTAR-HS3

10,929,400₫
Thiết bị điều khiển độ PH Model: MESTAR-HS1

Thiết bị điều khiển độ PH Model: MESTAR-HS1

10,929,400₫
Hỗ trợ trực tuyến